+90 256 614 64 64
TürkçeEnglish

Bina ve Site Yönetimi

kuşadası tadilat dekorasyon

Toplu yaşam alanlarında ortaya çıkabilecek problemlerin giderilmesi ve rutin işlerin yerine getirilmesi için gerekli olan site yönetimi, çoğu kişinin kaçındığı bir uğraştır. Adeta bir muhasebeci ve işletmeci gibi çalışması gereken site yöneticisinin sorumluluk alanı bir hayli fazladır.

Daire sakinlerinden aidatların toplanması, binanın temizliği, varsa asansörün olası arızaları ve periyodik bakımları, yine varsa çalışanın maaşı, sigortası, izinleri ve kıdem tazminatı gibi meseleler site yönetiminin profesyonel ellere bırakılması gerektiğinin birkaç göstergesidir.

       Profesyonel Site yönetimin hizmet adımları aşağıdaki gibidir.

 • BUDUR GRUP yetkilileri apartman bina Kat Malikleri Genel Kurulu tarafından Genel Kurul’da alınan kararla yönetici seçilir.
 • Kat Mülkiyeti Kanunu’nun verdiği yönetim görevi ve sorumluluklarını üstlenir.
 • Binanıza ait yatırımlar ve büyük onarım işleri için bir kurul oluşturulur ve yapımı takip edilir
 • Bina ve sitenin tüm genel mekanlarının düzeni temizliği, bahçe peyzajı takibi yapılır.
 • Binanız adına banka hesabı açılır veya varsa mevcut hesabınız kullanılır.
 • Tüm tahsilat ve ödemeler bu hesaptan yapılır.
 • BUDUR GRUP tecrübeli kadrosu ile  tüm gelir ve gider hesaplarınızı ve resmi defterlerinizi tutar.
 • Aidat listelerinizi asar. Apartman görevlisinin bordro ve SGK işlemlerini yapar.
 • Genel Kurul çağrısı ve hazırlıklarını tamamlar.
 • Gelir gider tablolarınızı hazırlar, faaliyet raporu ve denetim raporunu Genel Kurulda kat maliklerine sunar.
 • Siteye ait bir web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığın sağlar.
 • Site projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ eder.
 • Site sakinlerinin memnuniyet araştırmasını yapar ve değerlendirir.
 • Siteyle ilgili resmi evrakları teslim alır ve yazışmaları dosyalar.
 • Sitenin sakinlerini her konu da  bilgilendirir.
Back to top
WhatsApp Logo